Cariad

Y Swît Mis Mêl

Cariad yw’r gair Cymraeg am ‘Love’ ac mae’n enw perffaith ar ein Swît Mis Mêl hardd. Mae’r ystafell odidog hon yn cynnig ffenestri mawreddog gyda golygfeydd panoramig ar draws erwau o gefn gwlad a’n dôl blodau gwyllt tymhorol, ac yn hongian yn osgeiddig o’r nenfwd uchel, fe welwch ganhwyllyr aur syfrdanol gyda phrismau crisial cywrain.

Yn cynnwys gwely ‘Super King’ enfawr gyda phen gwely melfed moethus a lolfa chaise cyfatebol, drychau aur addurnedig a chwpwrdd dillad cerdded i mewn, dyma’r lle perffaith i fwynhau gwydraid o ffizz gyda’ch ffrindiau a’ch teulu agosaf wrth baratoi ar gyfer diwrnod eich breuddwydion.

Mae ystafell ymolchi fawr en-suite Cariad yn cynnwys bath pen-rhol moethus, sinc marmor dwbl a chawod cerdded i mewn – popeth sydd angen arnoch chi i ymlacio mewn amgylchedd heddychlon y noson cyn neu’r noson ar ôl eich diwrnod mawr.

divider image
X