Cysylltwch Gyda Ni

Bydden Ni’n Dwlu Siarad

Er nad yw hi’n bosibl i ni gwrdd ä chi wyneb yn wyneb ar hyn o bryd, mae dal modd i chi brofi’n lleoliad syfrdanol, a hynny o ddiogelwch eich cartref gyda thaith dywys rithiol.

Mi fydd Lauren a Charlotte, ein cydlynwyr priodas, yn trafod yr holl opsiynau gyda chi er mwyn i chi allu dychmygu’n union pa mor fendigedig fydd eich diwrnod mawr yn Nhŷ Sain Tewdrig.

Gan i ni ennill y wobr am y Lleoliad Gorau (Adeilad Hanesyddol) yn Ne Orllewin Prydain yng Ngwobrau’r Diwydiant Priodas, gallwch fod yn hyderus y bydd eich diwrnod yn arbennig tu hwnt.

Ffoniwch ni ar 01291 627378 neu gallwch lenwi’r ffurflen isod.

St Tewdrics House, Mathern Road, Cas-gwent, Sir Fynwy, NP16 6HX

divider image

    Trwy gyflwyno’r ffurflen hon, rydych yn cytuno i St Tewdrics House gysylltu â chi i drafod eich ymholiad priodas yn unol â’n Polisi Preifatrwydd. Rydym yn addo cadw eich manylion yn ddiogel bob amser ac nid ydym byth yn eu rhannu â chwmnïau eraill at ddibenion marchnata.

    * meysydd gofynnol

    X