Persawr Unigryw

Ein Pecyn Persawr Unigryw ein Hunain

Rydym wedi creu persawr syfrdanol o hardd sydd wedi’i ysbrydoli gan y ddôl blodau gwyllt tymhorol yn ein tiroedd. ac y gellir ei brynu i’w ddefnyddio ym mhob rhan o’r lleoliad neu fel anrheg unigryw wedi’i deilwra.

Dywedwch ie i beraroglau godidog:

Prif – Ewcalyptws, Te Gwyrdd, Anis, Rhosmari, Lemon a Theim

Canol – Geraniwm, Rhosyn, Jasmin a Mimosa

Sylfaen – Ambr a Mwsg

Popeth yr ydych yn ei garu.

Cynlluniwyd gan Sophie James Mayfair ar gyfer St Tewdrics. Mae Sophie James Mayfair yn frand ffordd o fyw moethus a phersawr cartref Prydeinig a sefydlwyd gan fam a merch.

 

10 x 220g Cannwyll Persawr Unigryw – £320

Canhwyllau Unigol Mewn bocsys gyda rhuban – £35divider image
Candle - Scent Your Wedding

Manylion y Cynnyrch

Pwysau – 220g

Amser llosgi – Lan i 60 awr

100% fegan

Wedi’i wneud yn y DU gan ddefnyddio cwyrau planhigion

Heb Baraffin a pharaben

1 Wic cotwm

divider image

Gofal Canhwyllau

Disgwyliwch i’ch cannwyll losgi’n gyfartal ac yn lân, ar yr amod eich bod yn caniatáu i losgiad cyntaf eich cannwyll doddi’r cwyr yr holl ffordd i ymyl y gwydr (gall hyn gymryd ychydig oriau). Er mwyn atal unrhyw fwg du, torrwch eich wic bob amser i 5-6mm cyn pob defnydd. Er mwyn cynnal y llosgiad perffaith ac i osgoi unrhyw dwnelu, ceisiwch ailadrodd a dilyn y cyfarwyddiadau uchod bob amser. Cofiwch ddiogelu’r wyneb y mae’ch cannwyll yn eistedd arno a chadw draw oddi wrth unrhyw ddrafftiau. Cofiwch gadw eich cannwyll allan o gyrraedd plant bob amser a pheidiwch byth â’i adael heb neb yn gofalu amdano.

divider image
X