Priodasau

Lleoliad Priodas Heb Ei Ail

Mae Tŷ Sain Tewdrig, lleoliad priodas sydd wedi ennill nifer o wobrau, yn swatio yng nghefn gwlad eidilig Sir Fynwy. Wedi’i hamgylchynnu gan gaeau gwyrdd gogoneddus, mae’n cynnig golygfeydd godidog o aber Afon Hafren a gyda llwybr llydan coediog yn arwain ati, y fila Eidalaidd hardd hon o’r 19eg ganrif yw’r lle perffaith i gynnal eich priodas.

Gellir llogi’r lleoliad uchel ei glod ar gyfer diwrnod eich priodas yn unig ond mae nifer yn dewis gwneud am ddwy neu dair noson er mwyn gallu ymalcio’n llwyr a gwneud y mwyaf o’r dathlu. Ry’n ni am i chi drin Tŷ Sain Tewdrig fel cartref oddi cartref a mwynhau’ch diwrnod mawr gyda’ch teulu a ffrindiau mewn preifatrwydd llwyr!

divider image

Teilwra’ch Priodas

Busnes teuluol yw Tŷ Sain Tewdrig ac ry’n ni’n falch iawn o allu bod yn hyblyg a chaniatáu ichi ychwanegu’r cyffyrddiadau bach personol hynny sy’n golygu gymaint wrth drefnu priodas. Ry’n ni wrth ein boddau fod pob priodas yn unigryw ac yn arbennig i bob cwpwl; p’un ai’ch bod chi’n dymuno cael achlysur ffurfiol, mawr neu ddathliad llai, mwy hamddenol, ry’n ni yma i wireddu priodas eich breuddwydion.

Unwaith i chi benderfynu ar ddyddiad, byddwn ni’n gweithio gyda chi er mwyn teilwra’ch priodas yn yn arbennig ar eich cyfer chi – dyma ddechrau cyffro’r paratoi!

Bydd ein arlwywyr mewnol, Cleverchefs, yn gweithio ochr yn ochr â chi i greu’ch bwydlen ddelfrydol ar gyfer y wledd briodas. Byddwch chi mewn dwylo diogel gan fod pob un o gogyddion Cleverchefs â phrofiad o weithio mewn sefydliadau â gwobr Michelin.

Nid dyna fydd diwedd y cynnwrf a’r mwynhad chwaith, gan y bydd angen i chi hefyd benderfynu ar ddiodydd y diwrnod.

Ry’n ni’n ymfalchïo’n fawr yn y ffaith ein bod ni’n gallu’ch helpu i greu’r cyfuniadau perffaith fydd yn siwr o ryfeddu’ch gwesteion. Os hoffech chi i ni argymell cwmnïau fyddai’n gallu cyflenwi pob math o bethau eraill ar gyfer eich priodas, dim ond gofyn sydd rhaid. Ry’n ni wedi gweithio gyda nifer o arbenigwyr a chyflenwyr gwych ac yn fwy na hapus i rannu’n ffefrynnau gyda chi.

divider image

Ymunwch â Theulu Tŷ Sain Tewdrig

Bydd ein tîm cyfeillgar a phrofiadol bob amser wrth law i’ch cynghori wrth i chi drefnu’ch diwrnod mawr gyda ni. Bydd croeso cynnes Tŷ Sain Tewdrig yn eich disgwyl bob tro y byddwch yn ymweld â ni – mi fyddwch chi’n teimlo’n rhan o’r teulu mewn dim o dro!

Mae trefnu’ch priodas yn amser mor gyffrous a difyr ac ry’n ni’n edrych ymlaen yn fawr iawn at gael bod yn rhan ohono. Gallwn gynnig faint bynnag o help â fydd angen arnoch chi ac mae llond gwlad o wybodaeth, syniadau a chyngor am y diwydiant gyda ni i’w rhannu gyda chi.

divider image
X