Priodasau Llai eu Maint

Lleoliad Rhamantus i Gynnal Priodasau Llai

Yma yn Nhŷ Sain Tewdrig ry’n ni’n cynnig dau becyn llogi ar gyfer priodasau llai, sy’n opsiynau perffaith i gyplau sydd am gynnal dathliad breifat a moethus gyda’u hanwyliaid agosaf. Dyma ffordd i fwynhau rhamant ac arbenigrwydd Tŷ Sain Tewdrig mewn modd llawer mwy personol. Os nad y’ch chi’n dymuno aros i briodi, efallai mai dyma’r union beth sy’n taro’r n

Gallwch ddod o hyd i holl fanylion y ddau becyn isod……….

divider image

Y Cyfan Sydd ei Angen yw Cariad…ac Ychydig o Westeion

Dewch â’ch teulu a’ch ffrindiau agosaf ynghyd a dywedwch ‘Gwnaf’ yn lleoliad rhamantus Tŷ Sain Tewdrig. Mae’r Cwrt yn berffaith i gynnal seremoni ar i hyd at 30 o bobol cyn dathlu gyda diodydd yn y Tŷ rhestredig gradd II syfrdanol a’r gerddi hardd. Manteisiwch ar ein lleoliad pictiwrésg i dynnu’r lluniau hollbwysig hynny er mwyn i chi allu trysori bob eiliad. Tŷ Sain Tewdrig yw’r lleoliad perffaith ar gyfer achlysur gwirioneddol arbennig.

Mae pecyn ‘Y Cyfan Sydd ei Angen yw Cariad…ac Ychydig o Westeion’ yn cynnwys:
Defnydd neilltuedig o Dŷ Sain Tewdrics am 4 awr
Derbyniad Diodydd Gwydraid o Prosecco i bob gwestai
i hyd at 30 o bobol

2020
Dyddiau Llun, Mawrth, Mercher neu Iau
£1,550.00
Dyddiau Gwener, Sadwrn neu Sul
£1,950.00

Codir tâl o £425.00 am bob awr ychwanegol.

Nodwch y gall ein dewisiadau llogi lleoliad ar gyfer priodasau llai newid os caiff canllawiau Llywodraeth Cymru eu diwygio. Yn berthnasol i ymholiadau newydd.

divider image

Y Cyfan Sydd ei Angen yw Cariad…Ychydig o Westeion, Bwyd a Diod

Dewch i ddathlu’ch diwrnod mawr gyda hyd at 30 o’ch anwyliaid agosaf mewn lleoliad cefn gwlad delfrydol. Gwnewch eich addunedau yn Y Cwrt trawiadol cyn mwynhau diodydd a thynnu lluniau yn y Tŷ hardd rhestredig gradd II a’r gerddi pictiwrésg. Gallwch wedyn ymlacio yn Y Cwrt wrth i’n harlwywyr mewnol, Cleverchefs yn Nhŷ Sain Tewdrig, weini gwledd briodas flasus i chi a’ch gwesteion. Gorffennwch eich dathliadau gyda’ch dawns gyntaf ac edrych yn ôl dros adegau mwyaf arbennig y dydd.

Mae pecyn ‘Y Cyfan Sydd ei Angen yw Cariad…Ychydig o Westeion, Bwyd a Diod’ yn cynnwys:
Defnydd neilltuedig o Dŷ Sain Tewdrics o 10.30 y bore tan 10.30 yr hwyr
i hyd at 30 o bobol
Arhoswch dros nos yn Bridal Suite ar newlyweds

2020
Dyddiau Llun, Mawrth, Mercher neu Iau
£2,950.00
Dyddiau Gwener, Sadwrn neu Sul
£3,450.00

Gallwch hefyd logi ein swît briodasol fel lle i baratoi o 10.30 y bore.

Codir tâl o £425.00 am bob awr ychwanegol.

Nodwch y gall ein dewisiadau llogi lleoliad ar gyfer priodasau llai newid os caiff canllawiau Llywodraeth Cymru eu diwygio. Yn berthnasol i ymholiadau newydd.

divider image