Prisiau

Creu Priodas eich Breuddwydion

Mae sawl opsiwn gennych chi pan mae’n dod at logi Tŷ Sain Tewdrig. Gallwch logi’r lle ar gyfer diwrnod eich priodas yn unig neu gallwch ymestyn eich arhosiad i ddwy neu dair noson, fydd yn eich galluogi i ymlacio’n llwyr a gwneud y mwyaf o’r dathlu.

Ry’n ni am i chi drin Tŷ Sain Tewdrig fel cartref oddi cartref a mwynhau dathliad hollol breifat gyda’ch teulu a’ch ffrindiau. Gallwch ddod o hyd i’r holl fanylion isod…

divider image

Llogi’r Lleoliad

Mae’r canlynol wedi’u cynnwys ym mhris llogi’r lleoliad:

Llogi Tŷ Sain Tewdrig yn breifat o 11.00yb ar ddiwrnod eich priodas tan 10.00yb y bore canlynol
Ein swît briodasol, Cariad, fel lle i baratoi o 11.00yb ar ddiwrnod eich priodas
Aros dros nos yn ein swît briodasol, Cariad
Cydlynydd priodas personol, fydd hefyd yn bresenol ar y diwrnod mawr
Rhedwr llawr ifori fel eil ar gyfer eich seremoni
Byrddau a chadeiriau Chivari
Llieiniau bwrdd a napcynnau lliain gwyn
Stondin cacen arian a chyllell
Bar trwyddedig
Defnydd o’n system sain Sonos ar gyfer eich seremoni a cherddoriaeth eich gwledd briodas
Defnydd o’n meicroffonau llaw ar gyfer eich areithiau
Wi-fi
Parcio
Cyfradd wedi’i sicrhau ar gyfer 7 ystafell wely i’ch teulu a’ch ffrindiau*

Ionawr, Chwefror, Mawrth a TachweddEbrill, Hydref a Rhagfyr**Mai, Mehefin, Gorffennaf, Awst a Medi
Llun, Mawrth neu Mercher£3,900£4,900£5,500
Iau£4,500£5,500£5,900
Gwener neu Sul£4,900£6,500£7,500
Sadwrn£5,900£7,500£8,500

Mae’r prisiau uchod yn ddilys ar gyfer 2022 a 2023.
Cliciwch yma i weld ein prisiau ar gyfer 2024.

Ceir gostyngiad o 50% ar bris llogi diwrnod (au) ychwanegol.

*Mae’n ofynnol bod y 7 ystafell wely i westeion yn cael eu cymryd trwy gydol eich arhosiad. Codir tal o £195 y noson yr un am bob ystafell, naill ai i chi neu i’ch gwesteion.

**Codir £8,500 rhwng y 15eg – 30ain o Ragfyr. Pris Nos Galan yw £10,900

Codir £8,500 am ddydd Gwener y Groglith a dyddiau Sul Gŵyl y Banc. Codir £7,500 ar ddyddiau Llun Gŵyl y Banc.

Codir ffi ychwanegol o £295 am seremonïau sy’n cael eu cynnal yn Nhŷ Sain Tewdrig.

Mae’r holl brisiau sydd wedi’u nodi yn cynnwys TAW ar y cyfradd sy’n gyfredol pan yn bwcio.  Yn achos unrhyw newid i drethi llywodraethol neu leol, bydd y cyfraddau’n cael eu haddasu yn unol â’r newid (iadau) hynny. Cadwn yr hawl i ddiwygio’r prisiau hyn ar unrhyw adeg.

X