Prisiau

Creu Priodas eich Breuddwydion

Mae sawl opsiwn gennych chi pan mae’n dod at logi Tŷ Sain Tewdrig. Gallwch logi’r lle ar gyfer diwrnod eich priodas yn unig neu gallwch ymestyn eich arhosiad i ddwy neu dair noson, fydd yn eich galluogi i ymlacio’n llwyr a gwneud y mwyaf o’r dathlu. Ry’n ni am i chi drin Tŷ Sain Tewdrig fel cartref oddi cartref a mwynhau dathliad hollol breifat gyda’ch teulu a’ch ffrindiau.

Gallwch ddod o hyd i’r holl fanylion isod…

divider image

Bespoke Venue Hire

Ionawr, Chwefror, Mawrth a TachweddEbrill, Hydref a Rhagfyr (wythnosau 1, 2 a 3)Mai, Mehefin a MediGorffennaf, Awst a Rhagfyr (wythnosau 4 a 5)
Llun – Mercher£4,950£5,450£5,950£7,450
Iau£5,450£6,950£7,450£8,450
Gwener a Sul£6,950£8,450£8,950£9,950
Sadwrn£7,950£8,950£9,450£10,950
Penwythnos cyfan 
(Gwener, Sadwrn a Sul)
£12,950£16,950£17,950£20,950

Codir £10,950 am Wyliau Banc ac am Nos Galan.

Cost llogi diwrnod ychwanegol yw 70% o’r pris llawn. Er enghraifft, cost llogi Tŷ Sain Tewdrig am ddau ddiwrnod, Dydd Gwener a Dydd Sadwrn, yn ystod mis Gorffennaf neu Awst yw £17,915.

Mae ffi ychwanegol o £295 am seremonïau sy’n cael eu cynnal yn Nhŷ Sain Tewdrig.

Mae’r prisiau i gyd yn cynnwys TAW.