Cartref

Croeso i St Tewdrics

Croeso i Dŷ Sain Tewdrig – lleoliad priodas moethus wedi’i amgylchynu gan ddeg erw o gefn gwlad delfrydol.

Mae modd llogi Tŷ Sain Tewdrig, sydd wedi ennill sawl gwobr, ar gyfer diwrnod eich priodas yn unig ond mae nifer o gyplau yn dewis ymestyn eu harosiad i ddwy neu dair noson er mwyn iddynt ymlacio’n llwyr a gwneud y mwyaf o ddathlu’u priodas. Ry’n ni am i chi wneud eich hunain yn hollol gartrefol yn Nhŷ Sain Tewdrig a mwynhau dathliad hollol breifat gyda’ch teulu a’ch ffrindiau. Ry’n ni’n credu’n gryf fod pob cwpwl yn haeddu’r diwrnod priodas perffaith ac mi fyddwn ni’n gweithio gyda chi i wireddu pob un o’ch breuddwydion ar gyfer y diwrnod mawr!

divider image

Lleoliad Pictiwrésg a Golygfeydd Godidog

Gyda llwybr llydan coediog yn arwain at y drws, mae Tŷ Sain Tewdrig wedi’i amgylchynu gan ddeg erw o gaeau gwyrdd gogoneddus cefn gwlad Cymru. A chanddi olygfeydd godidog o’r gerddi bendigedig ac aber Afon Hafren, mae’r fila Eidalaidd hardd hon o’r 19eg ganrif yn lle delfrydol i gynnal priodas. Mae yma ddigonedd o fannau pictiwrésg ar gyfer tynnu’r lluniau hollbwysig – ein ffynnon wefreiddiol, y siglen goeden hardd, ein dôl o flodau gwyllt tymhorol, Tŷ Haf (ein pergola) ynghyd â nifer o goed deiniadol.
divider image

Bwyd, Bendigaid Fwyd

Yma yn Nhŷ Sain Tewdrig, ry’n ni’n credu mai’r bwyd yw un o rannau mwyaf cofiadwy unrhyw briodas (gyda’r lleoliad ar dop y rhestr, wrth gwrs!). Fe wnaethon ni ddewis ein arlwywyr mewnol yn ofalus tu hwnt ac mi fyddwch chi mewn dwylo diogel iawn gyda Cleverchefs gan fod pob un o’r cogyddion wedi gweithio mewn sefydliadau â gwobr Michelin. Mi fyddwn ni’n gweithio’n agos gyda thîm Cleverchefs i sicrhau fod trefniant pob rhan o’ch diwrnod yn ei le er mwyn i chi ymlacio a mwynhau bob eiliad.
divider image