Bwyd a Diod

Bwytewch, Yfwch a Byddwch Briod!

Ry’n ni’n eich annog i ychwanegu eich cyffyrddiadau personol eich hunain at bob rhan o’ch diwrnod gyda ni yn Nhŷ Sain Tewdrig a dyna pam ry’n ni’n cynnig hyblygrwydd llwyr pan y daw hi at gynllunio’r bwyd a diod, rhywbeth sy’n bersonol iawn i bob cwpwl.

Efallai y byddwch yn dewis croesawu’ch gwesteion gyda Mojitos i’ch atgoffa o fod yn yfed coctels ar y traeth, neu beth am ail-greu’r pryd bwyd cyntaf a gawsoch chi gyda’ch gilydd? Mae’r posibiliadau’n ddiddiwedd!

divider image

Dewis Anhygoel o Fwydlenni Blasus

Ry’n ni’n credu’n gryf y dylai’r bwyd sy’n cael ei weini ar ddiwrnod eich priodas fod yn wirioneddol gofiadwy, gan adael eich gwesteion wedi’u syfrdanu. Dyna pam wnaethon ni ddewis arlwywyr mewnol Tŷ Sain Tewdrig yn ofalus tu hwnt; Cleverchefs.

Mae Cleverchefs wedi ennill nifer o wobrau ac mae gan bob un o’u cogyddion brofiad o weithio mewn sefydliadau â gwobr Michelin felly fe fyddwch chi mewn dwylo diogel iawn! Ry’n ni’n gweithio’n agos gyda thîm Cleverchefs i sicrhau ein bod yn gofalu am bob rhan o’ch diwrnod, a’r cyfan fydd angen i chi wneud fydd ymlacio a mwynhau bob eiliad!

Bydd Cleverchefs yn gweithio gyda chi i ddewis y fwydlen berffaith ar gyfer eich gwledd briodas, a gallan nhw hyd yn oed greu rhywbeth wedi’i deilwra’n arbennig i chi. Maent hefyd yn cynnig sesiwn flasu bwyd am ddim i’ch helpu i benderfynu – profiad na ddylid ei golli! O ran y bwyd gyda’r nos, mae gan Cleverchefs amryw o opsiynau blasus gan gynnwys gorsafoedd byrgyrs gourmet, mochyn wedi’i rostio, pysgod a sglodion, byrddau deli a llawer mwy. 

divider image

CByddai Cleverchefs yn fwy na hapus i drafod bwydlenni ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi am fwyd eich priodas. Gallwch gysylltu â nhw ar:

sttewdricscatering@cleverchefs.co.uk 
0345 521 0123

Gadewch i’r Diodydd Lifo

Pan mae’n dod at ddewis diodydd ar gyfer eich priodas, ry’n ni’n ymfalchïo’n fawr yn yr hyblygrwydd ry’n ni’n ei gynnig i chi. Wrth weithio’n agos gyda’n masnachwyr gwin, gallwn gynnig dewis helaeth o winoedd, gwirodydd, cwrw a diodydd meddal i’w gweini drwy gydol y diwrnod, o’r diodydd croeso i’r wledd briodas a’r areithiau.

Bydd ein Rheolwr Bar wrth law i helpu sicrhau bod gennych chi’r diodydd perffaith i gydfynd â phob rhan o’r diwrnod, yn ogystal â chynnig syniadau gwych pe bai angen ychydig o ysbrydoliaeth arnoch. Ry’n ni wedi gweini popeth o siampên a chwrw artisan potel i goctels a bariau gin ‘His & Hers’. 

Mae dau far gyda ni yn Nhŷ Sain Tewdrig ac mi fyddant wedi’u stocio’n llawn ac yn barod amdanoch chi. Yn Y Cwrt mae’r prif far fydd ar gael yn ystod eich gwledd briodas a’ch parti nos, ac mae’r ail far, sef ein Bar Potel, wedi’i leoli yn Y Tŷ. Gall ein Bar Potel fod ar agor yn ystod eich diodydd croesawu yn ogystal ag ar ôl y wledd briodas cyn i’ch gwesteion gael eu galw i’r Cwrt ar gyfer dechrau’ch parti nos.

divider image

X