Lleoliad Priodas Mwyaf Syfrdanol Cymru

Croeso i St Tewdrics

Croeso i Dŷ Sain Tewdrig – lleoliad priodas moethus wedi’i amgylchynu gan ddeg erw o gefn gwlad delfrydol.

Fel enillydd y wobr am y Lleoliad Priodas Gorau (Adeilad Hanesyddol) yn Ne Orllewin Prydain yn Ngwobrau’r Diwydiant Priodas, ry’n ni wrth ein boddau yn cael cydnabyddiaeth fel prif leoliad priodas sy’n cyson gyflwyno’r profiad gorau i’n cyplau.

Mae modd llogi Tŷ Sain Tewdrig, ar gyfer diwrnod eich priodas yn unig ond mae nifer o gyplau yn dewis ymestyn eu harosiad i ddwy neu dair noson er mwyn iddynt ymlacio’n llwyr a gwneud y mwyaf o ddathlu’u priodas. Ry’n ni am i chi wneud eich hunain yn hollol gartrefol yn Nhŷ Sain Tewdrig a mwynhau dathliad hollol breifat gyda’ch teulu a’ch ffrindiau. Ry’n ni’n credu’n gryf fod pob cwpwl yn haeddu’r diwrnod priodas perffaith ac mi fyddwn ni’n gweithio gyda chi i wireddu pob un o’ch breuddwydion ar gyfer y diwrnod mawr!

divider image

Lleoliad Pictiwrésg a Golygfeydd Godidog

Gyda llwybr llydan coediog yn arwain at y drws, mae Tŷ Sain Tewdrig wedi’i amgylchynu gan ddeg erw o gaeau gwyrdd gogoneddus cefn gwlad Cymru. A chanddi olygfeydd godidog o’r gerddi bendigedig ac aber Afon Hafren, mae’r fila Eidalaidd hardd hon o’r 19eg ganrif yn lle delfrydol i gynnal priodas. Mae yma ddigonedd o fannau pictiwrésg ar gyfer tynnu’r lluniau hollbwysig – ein ffynnon wefreiddiol, y siglen goeden hardd, ein dôl o flodau gwyllt tymhorol, Tŷ Haf (ein pergola) ynghyd â nifer o goed deiniadol.

divider image

I Chi, a Chi yn Unig

Mae ein fila hardd ar gael fel lleoliad priodas preifat lle y gallwch gynnal eich diwrnod priodas perffaith a chreu atgofion i bara oes.