Priodasau

Mae pedair o ystafelloedd Tŷ Sain Tewdrig wedi’u trwyddedi’n llawn ar gyfer priodasau a phartneriaethau sifil – Y Cwrt, y cyntedd a dwy o’r ystafelloedd derbyn. Gall seremoniau hefyd gael eu cynnal tu allan os yw’r tywydd yn caniatau.

Dy’n ni ddim yn cynnig pecynnau priodas cyfyngeding yma yn Nhŷ Sain Tewdrig sydd felly yn rhoi’r rhyddid i bob priodfab a phriodferch i drefnu eu priodas bersonol nhw fel y dymunant. Gallwn argymell cyflenwyr, o ffotograffwyr, diddanwyr ac arlwywyr, ond mae hefyd pob croeso i’r pâr drefnu rhai eu hunain.

Trwy briodi yn Nhŷ Sain Tewdrig, ry’ch chi’n sicrhau bod rhywun wrth law i’ch cynorthwyo bob cam o’r ffordd gan wneud y broses o drefnu yn un bleserus a ddi-straen. Gallwch ymlacio a mwynhau’r diwrnod gan wybod fod popeth o dan reolaeth.

Os byddwch chi’n dymuno defnyddio cydlynydd priodas, gallwn eich rhoi mewn cysylltiad â chydlynydd priodas ry’n ni’n argymell.

Trefnu Ymweliad

Os hoffech chi ddod i ymweld â Thŷ Sain Tewdrig, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Cysylltwch â ni