Gyda llwybr llydan coediog yn arwain at y tŷ a golygfeydd godidog o aber Afon Hafren, mae’r fila hardd hon yn lle delfrydol i gynnal priodas breifat berffaith a chreu atgofion fydd yn para oes.

Geraint a Sara Thomas a’u teulu sy’n berchen a rhedeg y tŷ. Maent wrth law i helpu gyda’r trefniadau ac yn teilwra pob pecyn priodasol yn arbennig ac yn unigryw i bob pâr priodasol.

Mwy o wybodaeth

Y Cwrt

Y Cwrt, sydd â lle i hyd at 150 o bobol, yw’r brif ystafell briodas yn Nhŷ Sain Tewdrig. Mae’r nenfwd, sydd wedi’i wneud yn rhannol o wydr, yn rhoi naws gyfoes, foethus i’r ystafell fawr tra bod cerig noeth y waliau’n cynnig cipolwg o hanes yr adeilad. Gall eich gwesteion fwynhau golygfa’r tiroedd eang drwy’r drysau gwydr mawr, sy’n arwain at ardal eistedd agored, a gyda bar trwyddedig, digon o le ar gyfer band a gofod dawnsio sylweddol, bydd y parti’n siwr o barhau tan yr oriau mân.

Y Tŷ

Yn ogystal a’r Cwrt, mae gan Dŷ Sain Tewdrig ystafell gerddoriaeth a thair ystafell dderbyn sy’n ddelfrydol ar gyfer priodasau llai. Mae’r cyfleusterau eraill sydd ar gael yn cynnwys chwe ystafell wely en suite chwaethus a chegin fawr gyda phopty amlbwrpas, ardal fwyta a llosgydd coed. Gerllaw’r gegin mae’r cwtsh, sy’n cynnig ardal i ymlacio gyda theledu HD, dewis helaeth o DVDs a gemau bwrdd. Mae yno hefyd system gerddoriaeth safonol sy’n gallu chwarae cerddoriaeth drwy’r tŷ i gyd. Boed i chi ddewis cynnal eich priodas yn un o’r ystafelloedd llai neu yn Y Cwrt, byddech chi a’ch gwesteion yn rhydd i ddefnyddio’r tŷ cyfan trwy gydol eich cyfnod yn Nhŷ Sain Tewdrig.

Trefnu Ymweliad

Os hoffech chi ddod i ymweld â Thŷ Sain Tewdrig, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Cysylltwch â ni