Llety

Rhwng y prif dŷ a’r porthdy cyfagos, mae lle i hyd at 16 o bobol i gysgu yn Sain Tewdrig. Mae pob ystafell wedi’i chwblhau i’r safon uchaf ac yn cynnwys gosodion a mân daclau moethus.

Mae’r swît briodasol wedi’i lleoli yn y Twr. Cynigia’r ffenestri mawr ar bob wal olygfeydd panoramig o gefn gwlad ac aber Afon Hafren ac mae bath a chawod law modern yn yr ystafell ymolchi. Mae brecwast cyfandirol a champagne i’r par priod newydd wedi’u cynnwys yn y pris.

Y Tŷ

Yn ogystal a’r swît briodasol, mae gan y tŷ bum ystafell wely ddwbl, en-suite ac mae croeso i bawb sy’n aros ynddynt fwynhau holl gyfleusterau’r gegin fawr a’r cwtsh.

Y Porthdy

Yng ngerddi’r prif dŷ fe ddowch chi o hyd i’r porthdy, neu’r Lodge. Ac yntau ond dafliad carreg o’r tŷ, mae’n lle perffaith i’r priodfab a’i ffrindiau agos i dreulio’r noson cyn y briodas. A chanddo ddwy ystafell wely en suite, mae lle i hyd at bedwar o bobl i gysgu yn y porthdy.

Trefnu Ymweliad

Os hoffech chi ddod i ymweld â Thŷ Sain Tewdrig, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Cysylltwch â ni