Ein Stori Ni

Ar ôl dyweddio nôl yn 2013, dechreuodd Geraint a Sara chwilio am le delfrydol i gynnal eu priodas.

“Roedden ni’n edrych am le prydferth a phreifat. Buon ni’n edrych ar sawl maenordy a thŷ gwledig, ac er eu bod nhw’n drawiadol, roedden ni’n eu gweld nhw’n fawr ac yn amhersonol. Roedd steil traddodiadol yn dueddol o fod ganddynt, a doedd hyn ddim yn cydfynd gyda’r delwedd gyfoes oedd gennym ni. Roedd sawl lle hefyd yn ein clymu ni mewn i becynnau bwyd a diod, heb roi rhyddid i ni gynnig ein syniadau personol ein hunain.

Fe wnaethon ni gwmpo mewn cariad gyda Tŷ Sain Tewdrig yr eiliad i ni weld y lle. Mae teimlad rhamantus yn perthyn i’r adeilad ac er bod ei steil yn glasurol, mae e’n fodern rhywsut ac felly’n gweddu’n berffaith gyda’r ddelwedd oedd gyda ni.

Priodon ni yma ym mis Hydref 2015 a allen ni ddim fod wedi gofyn am leoliad mwy delfrydol i dreulio’n diwrnod mawr. Roedd ein ffrindiau a’n perthnasau’n cytuno. Wedi i nifer ohonynt ddweud pa mor hyfryd oedd y tŷ, dechreuon ni feddwl nad ni oedd yr unig rai fu’n chwilio am le fel hyn i briodi. Dyna pryd cawson ni’r syniad i agor drysau Tŷ Sain Tewdrig er mwyn i eraill gael treulio’u diwrnod mawr yma.

Ry’n ni eisiau i bob cwpl fwynhau Tŷ Sain Tewdrig a’i gyfleusterau llawn cymaint ag y gwnaethom ni, a thrin y lle fel cartref oddi cartref ar ddiwrnod mwyaf arbennig eu bywydau.”

Trefnu Ymweliad

Os hoffech chi ddod i ymweld â Thŷ Sain Tewdrig, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Cysylltwch â ni